Stručni prijevodi

 • tekstovi zakona, pravni dokumenti
 • tehnički materijali, troškovnici, uputstva za uporabu
 • sažeci, stručni članci, konferencijski govori
 • tekstovi s područja humanističkih, prirodoslovnih, ekonomskih i kibernetskih znanosti
 • tekstovi s područja politike, turizma, sporta i drugi.

Prijevodi dokumentacije, poslovne korespondencije, prezentacija, reklamnih tekstova i slično.

 • reprezentativni materijali za sajmove i izložbe
 • marketinški tekstovi
 • prijevodi internetskih stranica
 • poslovna pisma
 • prezentacije u powerpointu
 • dokumenti za službene i privatne svrhe.

Književno-umjetnički tekstovi

 • romani, pripovijetke, eseji
 • književne kritike
 • beletristika
 • znanstveno-popularni i popularni tekstovi
 • dramski, glazbeni, filmski tekstovi
 • turistički vodiči

Prijevodi s ovjerom sudskog tumača

Pisano prevođenje, uz ovjeru sudskog tumača za engleski i talijanski jezik, obavlja prevoditelj koji je nakon položenog ispita iz poznavanja zakonskih propisa i terminologije Ministarstvo pravosuđa ovlastilo da svojom izjavom, pečatom i potpisom jamči istovjetnost prijevoda i originala.

Prijevodi s ovjerom ovlaštenoga sudskog tumača uključuju:

 • ovjerene prijevode osobnih dokumenata (rodni i vjenčani listovi, svjedodžbe, prijepisi ocjena, potvrde, dozvole za boravak ili rad, stanja računa u banci itd.),
 • ovjerene prijevode pravnih i sudskih dokumenata (potvrde o rezidentnosti, ugovori o suradnji, tužbe, rješenja, odluke, zapisnici, izvješća o testiranju, ispitne svjedodžbe, pravilnici, preambule itd.),
 • ovjerene prijevode dokumentacije trgovačkih društava (izvodi iz sudskih registra za poduzeća, financijska izvješća, revizorska izvješća, trgovački i kupoprodajni ugovori, tenderi i natječajna dokumentacije itd.),
 • ovjerene prijevode tehničke dokumentacije (posebno važno za dobivanje atesta nadležnih državnih organa),
 • ovjerene prijevode medicinske i farmaceutske dokumentacije,
 • ovjerene prijevode ostalih stručnih tekstova, spisa, certifikata, rješenja i sl.

Jamčimo kvalitetu, stručnost i preciznost po financijski prihvatljivim uvjetima za svaki prijevod s ovjerom sudskog tumača uz potpunu povjerljivost i tajnost podataka.

U slučaju hitnosti, prijevodi s ovjerom sudskog tumača mogu biti napravljeni iznimno brzo i kvalitetno.

Prijevodi s ovjerom sudskog tumača podrazumijevaju prijevode koji imaju pravnu valjanost i istovjetnost s originalom što se garantira ovjerom ovlaštenog sudskog tumača.

Ponudu možete zatražiti ovdje